ضد زنگ (آنتی کروژن)

  ضد زنگ (آنتی کروژن)

این محصول با کد 135-PSP عرضه گردیده و جهت پیشگیری از زنگ زدگی به محلول امولسیون آب و روغن ( آب صابون ) به نسبت 1 لیتر به ازاء 500 لیتر محلول آب صابون افزوده می گردد .

آنتی باکتریال

آنتی باکتریال (ضد باکتری)

این محصول با کد 125-PSP عرضه گردیده و جهت باکتری و میکروب زدایی ، گند زدایی ، احیای مجدد PH و حـذف بوی نا مطـبوع مـحلول امـولسیون آب و روغـن (آب صابون)

به نسبت 1 لیتر به ازاء  500  لیتر محلول آب صابون افزوده می گردد .