روغن تراش PSP-150

روغن تراش PSP-150

این محصول به عنوان روغن حل شونده سبک جهت عملیات خنک کاری و روان کنندگی استفاده می گردد.

روغن تراش PSP-150

مزایای روغن تراش PSP-150:

 • قابل استفاده در آب سختی متوسط
 • مقاومتدر برابر تغییرات PH
 • پایداری امولسیون بالا
 • عملکرد طولانی
 • عدم خوردگی و زنگ زدگی
 • شویندگی بالا
 • خنک کنندگی ایده آل

موارد مصرف:

جهت عملیات براده برداری، سنگ زنی، نوردوپروفیل، سوراخ کاری انواع قطعات فلزی و دستگاه های صنعتی با پرت مصرف بالا

میزان مصرف :

نسبت یک لیتر روغن به ازاء 20 لیتر آب

بسته بندی:

بشکه 208 لیتری،گالن 20 لیتری،گالن 4 لیتری، گالن 1 لیتری

شرایط نگهداری:

دور از تابش مستقیم آفتاب.در دمای بین 5 تا 35 درجه سانتیگراد

تاریخ مصرف:

یک سال

روغن تراش PSP-160

روغن تراش PSP-160

این محصول به عنوان روغن حل شونده جهت عملیات خنک کاری و روان کنندگی استفاده می گردد.

روغن تراش PSP-160

مزایای روغن تراش PSP-160:

 • قابل استفاده در سختی آب پایین و متوسط
 • مقاومت در برابر تغییرات PH
 • پایداری امولسیون بالا
 • عملکرد طولانی
 • عدم رشد باکتری
 • عدم خوردگی و زنگ زدگی
 • شویندگی بالا
 • خنک کنندگی ایده آل

موارد مصرف:

جهت عملیات براده برداری،تراشکاری،برشکاری،CNC،فرزکاری،سنگ زنی،نوردوپروفیل،سوراخ کاری انواع قطعات فلزی،فولادی،آلومینیومی،مس و …

میزان مصرف:

نسبت یک لیتر روغن به ازاء 20 لیتر آب

بسته بندی :

بشکه 208 لیتری،گالن 20 لیتری،گالن 4 لیتری، گالن 1 لیتری

شرایط نگهداری :

دور از تابش مستقیم آفتاب در دمای بین 5 تا 35 درجه سانتیگراد

تاریخ مصرف :

یک سال

روغن تراش PSP-165

روغن تراش PSP-165

این محصول به عنوان روغن حل شونده جهت عملیات خنک کاری و روان کنندگی استفاده می گردد.

روغن تراش PSP-165

مزایای روغن تراش PSP-165 :

 • قابل استفاده در سختی آب بالا (حداکثر  700ppm)
 • مقاومت در برابر تغییرات PH
 • پایداری امولسیون بالا
 • عملکرد طولانی
 • عدم رشد باکتری
 • عدم خوردگی و زنگ زدگی
 • شویندگی بالا
 • خنک کنندگی ایده آل

موارد مصرف :

جهت عملیات براده برداری،تراشکاری،برشکاری،CNC،فرزکاری،سنگ زنی،نوردوپروفیل،سوراخ کاری انواع قطعات فلزی،فولادی،آلومینیومی،مس و …

میزان مصرف:

نسبت یک لیتر روغن به ازاء 20 لیتر آب

بسته بندی :

بشکه 208 لیتری،گالن 20 لیتری،گالن 4 لیتری، گالن 1 لیتری

شرایط نگهداری :

دور از تابش مستقیم آفتاب در دمای بین 5 تا 35 درجه سانتیگراد

تاریخ مصرف :

یک سال

روغن تراش PSP-170

روغن تراش PSP-170

این محصول به عنوان روغن حل شونده  جهت عملیات خنک کاری و روان کنندگی استفاده می گردد.

روغن تراش PSP-170

مزایای روغن تراش PSP-170 :

 • قابل استفاده در سختی آب متوسط(400ppm)
 • مقاومت در برابر تغییرات PH
 • پایداری امولسیون بالا
 • عملکرد طولانی
 • عدم رشد باکتری
 • عدم خوردگی و زنگ زدگی
 • شویندگی بالا
 • خنک کنندگی ایده آل

موارد مصرف  :

جهت عملیات براده برداری،تراشکاری،برشکاری،CNC،فرزکاری،سنگ زنی،نوردوپروفیل،سوراخ کاری انواع قطعات فلزی،فولادی،آلومینیومی،مس،برنج،چدن و …

میزان مصرف :

نسبت یک لیتر روغن به ازاء 20 لیتر آب

بسته بندی :

بشکه 208 لیتری،گالن 20 لیتری،گالن 4 لیتری، گالن 1 لیتری

شرایط نگهداری :

دور از تابش مستقیم آفتاب در دمای بین 5 تا 35 درجه سانتیگراد

تاریخ مصرف :

یک سال

روغن تراش PSP-180

روغن تراش PSP-180

این محصول به عنوان روغن حل شونده جهت عملیات خنک کاری و روان کنندگی استفاده می گردد.

روغن تراش PSP-180

مزایای  روغن تراش PSP-180 :

 • قابل استفاده در سختی آب متوسط
 • مقاومت در برابر تغییرات PH
 • پایداری امولسیون بالا
 • عملکرد طولانی
 • عدم رشد باکتری
 • عدم خوردگی و زنگ زدگی
 • شویندگی بالا
 • خنک کنندگی ایده آل

موارد مصرف :

جهت عملیات براده برداری،تراشکاری،برشکاری،CNC،فرزکاری،سنگ زنی،نوردوپروفیل،سوراخ کاری انواع قطعات فلزی،فولادی،آلومینیومی،مس،برنج،چدن و …

میزان مصرف:

نسبت یک لیتر روغن به ازاء 20 لیتر آب

بسته بندی :

بشکه 208 لیتری،گالن 20 لیتری،گالن 4 لیتری، گالن 1 لیتری

شرایط نگهداری :

دور از تابش مستقیم آفتاب در دمای بین 5 تا 35 درجه سانتیگراد

تاریخ مصرف :

یک سال

روغن تراش PSP-185

روغن تراش PSP-185

این محصول به عنوان روغن حل شونده جهت عملیات خنک کاری و روان کنندگی استفاده می گردد.

روغن تراش psp-185

مزایای روغن تراش PSP-185:

 • قابل استفاده در سختی آب بسیار  بالا (حداکثر  ppm900)
 • مقاومت در برابر تغییرات PH
 • پایداری امولسیون بالا
 • عملکرد طولانی
 • عدم رشد باکتری
 • عدم خوردگی و زنگ زدگی
 • شویندگی بالا
 • خنک کنندگی ایده آل

موارد مصرف :

جهت عملیات براده برداری،تراشکاری،برشکاری،CNC،فرزکاری،سنگ زنی،نوردوپروفیل،سوراخ کاری انواع قطعات فلزی،فولادی،آلومینیومی،مس و …

میزان مصرف:

نسبت یک لیتر روغن به ازاء 20 لیتر آب

بسته بندی:

بشکه 208 لیتری،گالن 20 لیتری،گالن 4 لیتری، گالن 1 لیتری

شرایط نگهداری :

دور از تابش مستقیم آفتاب در دمای بین 5 تا 35 درجه سانتیگراد

تاریخ مصرف :

یک سال

روغن تراش PSP-190 گیاهی

روغن تراش PSP-190 گیاهی

این محصول با پایه گیاهی به عنوان  روغن حل شونده جهت عملیات خنک کاری و روانکاری استفاده می گردد

روغن تراش PSP-190

مزایای روغن تراش PSP-190 گیاهی:

 • قابل استفاده در سختی آب های متوسط
 • مقاومت در برابر تغییرات PH
 • پایداری امولسیون منحصر به فرد
 • عملکرد طولانی
 • عدم رشد باکتری ، عدم خوردگی و زنگ زدگی
 • شویندگی بالا
 • خنک کنندگی ایده آل
 • نقطه ریزش بسیار پایین

موارد مصرف:

جهت عملیات براده برداری،تراشکاری،برشکاری،CNC،فرزکاری،سنگ زنی،نوردوپروفیل،سوراخ کاری انواع قطعات فلزی،فولادی،آلومینیومی،مس،برنج،چدن و …

 میزان مصرف:

نسبت یک لیتر روغن به ازاء 20 لیتر آب

بسته بندی :

بشکه 208 لیتری،گالن 20 لیتری،گالن 4 لیتری، گالن 1 لیتری

شرایط نگهداری :

دور از تابش مستقیم آفتاب در دمای بین 5 تا 35 درجه سانتیگراد

تاریخ مصرف :

یک سال

روغن تراش PSP-195 گیاهی شفاف

روغن تراش PSP-195  گیاهی شفاف

این محصول به عنوان روغن حل شونده جهت عملیات خنک کاری و روانکاری استفاده می گردد.

روغن تراش PSP-195

مزایای روغن تراش PSP-195 گیاهی شفاف:

 • رؤیت کامل قطعه در حین تراش به دلیل شفافیت امولسیون
 • قابل استفاده در آب های دارای سختی بسیار بالا
 • مقاومت در برابر تغییرات PH
 • پایداری امولسیون بالا
 • عملکرد طولانی
 • عدم رشد باکتری ، عدم خوردگی و زنگ زدگی
 • شویندگی بالا
 • خنک کنندگی ایده آل

موارد مصرف :

جهت عملیات براده برداری،تراشکاری،برشکاری،CNC،فرزکاری،سنگ زنی،نوردوپروفیل،سوراخ کاری انواع قطعات فلزی،فولادی،آلومینیومی،مس،برنج،چدن و …

 میزان مصرف:

نسبت یک لیتر روغن به ازاء 20 لیتر آب

بسته بندی :

بشکه 208 لیتری،گالن 20 لیتری،گالن 4 لیتری، گالن 1 لیتری

شرایط نگهداری :

دور از تابش مستقیم آفتاب در دمای بین 5 تا 35 درجه سانتیگراد

تاریخ مصرف :

یک سال

روغن کولانت تراش130

کولانت تراش

این محصول به عنوان روغن حل شونده جهت عملیات خنک کاری استفاده می گردد.


روغن صنعتی - کولانت تراش

مزایای  کولانت تراش:

 • قابل استفاده در آب های سخت
 • مقاومت در برابر تغییرات PH
 • پایداری امولسیون بالا
 • عملکرد طولانی
 • عدم رشد باکتری
 • عدم خوردگی و زنگ زدگی
 • شویندگی بالا
 • خنک کنندگی ایده آل

موارد مصرف :

این محصول پایه سنتتیک بوده و جهت عملیات سنگبری ، برشکاری و ساب سنگ های ساختمانی کاربرد دارد .

 میزان مصرف :

نسبت یک لیتر روغن به ازاء 20 لیتر آب

 بسته بندی :

بشکه 208 لیتری،گالن 20 لیتری،گالن 4 لیتری، گالن 1 لیتری

شرایط نگهداری :

دور از تابش مستقیم آفتاب در دمای بین 5 تا 35 درجه سانتیگراد

تاریخ مصرف :

یک سال