• روغن موتور دیزل و بنزینی

این محصول از اختلاط روغن پایه و مواد افزودنی نظیر ضد سایش ، ضداکسیداسیون ،  بهبود دهنده VI و  نقطه ریزش و عدد بازی تولید می شود . که با توجه به مواردکاربرد و مواد افزودنی تشکیل دهنده و به لحاظ ویسکوزیته در سطوح ذیل دسته بندی و عرضه میگردد .

  • روغن های مونو گرید دیزل
  • روغن های مالتی گرید دیزل
  • روغن های مونو گرید سواری
  • روغن های مالتی گرید سواری

روغن های مالتی گرید دیزلی 

این دسته از روغن های موتور ویژه خودرو و ماشین آلات سنگین دیزلی نسبتاً جدید و مدرن تر و سوپر شارژ و توربو شارژ ویژه شرایط کاری متوسط تا سخت طراحی و تولید گردیده است . روغن موتور های مالتی گرید از نظر ویسکوزیته  به صورت غیرخطی عمل می کنند . به عبارت دیگر در زمان استارت و سرد بودن موتور روغن  مانند روغن رقیق و در زمان کارکرد طولانی موتور و گرم بودن روغن مانند روغن با ویسکوزیته بالاتر عمل خواهد کرد . لذا روغن های مالتی گرید به صورت چهارفصل عمل نموده و امکان استفاده در تمامی فصول سال را برای مصرف کننده فراهم می آورد .

روغن های قابل عرضه این سطح عبارتند از :

روغن های مونو گرید دیزلی 

این دسته از روغن های موتور ویژه خودرو و ماشین آلات سنگین دیزلی و سوپر شارژ ویژه شرایط متوسط تا سخت طراحی و تولید گردیده است . محصولات مونوگرید از نظر ویسکوزیته به صورت خطی عمل می کنند . به عبارت دیگر در زمان استارت و سرد بودن موتور عدد ویسکوزیته  روغن  بالاتر از زمان گرم بودن موتور خواهد بود و هرچه دمای موتور بالاتر باشد ویسکوزیته روغن کاهش خواهد یافت . به همین دلیل عموماً مصرف کننده ها بر حسب زمان و فصل استفاده از محصول ویسکوزیته های مختلفی را جهت استفاده انتخاب می کنند . یعنی در فصول ابتدای سال روغن غلیط تر و در فصول پایانی سال روغن های رقیق تری مصرف می نمایند .

روغن های قابل عرضه این سطح عبارتند از :