روغن هیدرولیک صنعتی و خودرویی

این محصول از اختلاط روغن پایه و مواد افزودنی نظیر ضد سایش ، ضداکسیداسیون ،  بهبود دهنده VI و  نقطه ریزش و بهبود  دهنده های  فشار  پذیری (EP) تولید می شود . که با توجه به مواردکاربرد و مواد افزودنی تشکیل دهنده در سطوح ذیل عرضه میگردد .

لازم به ذکر است سطوح فوق هر یک با ویسکوزیته های استاندارد ذیل عرضه میگردد .

 

  • 32
  • 46
  • 68
  • 100