روغن پایه فلش 130

روغن پایه فلش 130

این محصول به عنوان روغن پایه جهت ساخت انواع روانکارهای سبک و روغن حل شونده استفاده می گردد.

روغن پایه فلش 130

مزایای محصول روغن پایه فلش 130:

تصفیه مجدد ، عدد اسیدی پایین، ریسایکل خالص، ویسکوزیته مناسب

موارد مصرف:

تولید انواع روانکارهاي  صنعتي سبک

بسته بندی:

به صورت فله یا بشکه با تناژ حداقل چهار تن

شرایط نگهداری:

دور از تابش مستقیم آفتاب در دمای 5 تا 35 درجه سانتیگراد

تاریخ مصرف:

یک سال

روغن پایه فلش 180

روغن پایه فلش 180

این محصول به عنوان روغن پایه جهت ساخت روانکار های سبک استفاده می گردد.

روغن پایه فلش 180

مزایای محصول روغن پایه فلش 180 :

تصفیه مجدد، عدد اسیدی پایین، ریسایکل خالص، ویسکوزیته مناسب

موارد مصرف:

تولید انواع روانکار  صنعتي سبک و متوسط

بسته بندی :

به صورت فله یا بشکه با تناژ حداقل چهار تن

شرایط نگهداری :

دور از تابش مستقیم آفتاب در دمای 5 تا 35 درجه سانتیگراد

تاریخ مصرف:

یک سال

روغن پایه فلش 180 ویژه

روغن پایه فلش  180 ویژه

این محصول تولید پالایشگاهی (virgin)بوده و به عنوان پایه جهت ساخت روانکار های سبک صنعتی و شیمیایی استفاده می گردد.

روغن پایه فلش 180 ویژه

مزایای روغن پایه فلش 180 ویژه:

عدد اسیدی پایین، ویسکوزیته مناسب، حلالیت شیمیایی بسیار عالی ، رنگ عالی ،  بدون بو

موارد مصرف  :

تولید روانکارهاي موتوري ، صنعتي و شیمیایی

بسته بندی:

به صورت فله یا بشکه با تناژ حداقل چهار تن

شرایط نگهداری :

دور از تابش مستقیم آفتاب در دمای 5 تا 35 درجه سانتیگراد

تاریخ مصرف:

یک سال

روغن پایه SN150

روغن پایه SN150

این محصول به عنوان روغن پایه جهت ساخت روانکار صنعتی سنگین و هیدرولیک استفاده می گردد.

روغن پایه SN150

مزایای محصول روغن پایه SN150 :

محصول ویرجین پالایشگاهی ، وارداتی ، عدد اسیدی پایین،فلش بالا ،ویسکوزیته مناسب

موارد مصرف:

روانکارهاي موتوري و صنعتي سنگین

بسته بندی:

به صورت فله یا بشکه با تناژ حداقل چهار تن

شرایط نگهداری:

دور از تابش مستقیم آفتاب در دمای 5 تا 35 درجه سانتیگراد

تاریخ مصرف:

یک سال

روغن پایه SN500

روغن پایه SN500

این محصول به عنوان روغن پایه جهت ساخت روانکار های صنعتی سنگین و هیدرولیک استفاده می گردد.

روغن پایه SN500

مزایای محصول روغن پایه  SN500:

محصول ویرجین پالایشگاهی ، وارداتی ، عدد اسیدی پایین، فلش بالا ، ویسکوزیته مناسب

موارد مصرف :

روانکارهاي موتوري و صنعتي

بسته بندی:

به صورت فله یا بشکه با تناژ حداقل چهار تن

شرایط نگهداری:

دور از تابش مستقیم آفتاب در دمای 5 تا 35 درجه سانتیگراد

تاریخ مصرف:

یک سال

روغن صنعتی ،  روانکار صنعتی