شاخصه های روغن و روان کارهای صنعتی

  1. گرانروی(Viscosity):مقاومت سیالات در برابر جاری شدن به علت اصطکاک داخلی بین مولکولیاین شاخصه وابستگی مستقیم به دمای محیط دارد.
  2. شاخص گرانروی(Viscosity Index):این شاخص نماینگر تغییرات گرانروی نسبت به دما است.به عبارت دیگر هرچه شاخص گرانروی(VI) یک سیال بالاتر باشد یعنی گرانروی ماده با تغییرات دما کمتر تغییر خواهد کرد و برعکس.
  3. نقطه ریزش (Pour Point): کمترین دمایی که روغن امکان جاری شدن دارد.
  4. نقطه اشتعال (Flash Point): دمایی که موجب ایجاد بخارات قابل اشتعال بر روی سطح روغن گردیده و با نزدیک شدن شعله بر روی سطح روغن،هاله ای از آتش بر سطح روغن تشکیل می شودو سپس خاموش می گردد.
  5. نقطه احتراق (Fire Point): دمایی که بخارات ایجاد شده بر روی سطح روغن را به حدی می رساند که با تماس جرقه کوچک امکان اشتعال سطح به صورت طولانی مدت امکان پذیر می شود.
  6. چگالی و دانسیته:جرم یک سانتی مکعب از روغن در دمای 15oc که برحسب کیلوگرم بر متر مکعب بیان می شود.
  7. چگالی نسبی(Specific Gravity): نسبت وزن مخصوص روغن به وزن مخصوص آب در دمای 60oc.
  8. نقطه آنیلین (Aniline Point): پایین ترین دمایی که ترکیب سیال و آنیلین تشکیل محلول شفاف و یکنواخت دهد.
  9. عدد اسیدی کل (TAN):مقدار باز مورد نیاز (بر حسب میلی گرم) برای خنثی کردن مقدار اسید در هر گرم روغن
  10. عدد بازی کلTBN)): میزان اسید مورد نیاز (بر حسب میلی گرم) جهت خنثی کردن مقدار بازی در هر گرم روغن

 

روغن صنعتی ، روغن پایه ، روغن تراش ، روغن هیدرولیک ، روغن قلاویز ، روانکار صنعتی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>