روغن ماشین ابزار از محصولات شرکت پادمان شیمی پارس می باشد.