روغن موتور سبک و دیزل از محصولات شرکت پادمان شیمی پارس می باشد.